Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

Fundacja Kowal przypomina o konieczności posiadania przez każdego Użytkownika Końcowego ważnego certyfikatu dostępowego do systemu PLMVS. Certyfikat niezależnie od posiadanego oprogramowania powinien być również zainstalowany na komputerze. W przypadku awarii oprogramowania, bądź chwilowych trudnościach w jego działaniu, Użytkownik Końcowy ma wówczas możliwość przeprowadzenia ręcznej weryfikacji zgodnie z danymi z opakowania leku. Opcja ręcznego wprowadzenia danych...
czytaj dalej
zmiana reset hasła PLMVS
Hasło do systemu PLMVS, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wymaga zmiany nie rzadziej niż raz na rok. Przed datą wygaśnięcia hasła, otrzymają Państwo automatyczne powiadomienie na adres e-mail wskazany w Rejestrach Medycznych lub zgłoszony do Fundacji KOWAL. Zmianę hasła można dokonać samodzielnie również z innych powodów, np. gdy zostanie ono utracone.  Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję zmiany hasła w...
czytaj dalej
Na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pojawił się szczegółowy przewodnik dotyczący weryfikacji leków. Zachęcamy do zapoznania się z nim, pod adresem...
czytaj dalej
Po raz kolejny prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu PLMVS, pochodzące tym razem od przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych.   Zespół Fundacji KOWAL zwraca uwagę, że w myśl postanowień Dyrektywy nr 2011/62/EU oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, tylko produkty lecznicze pozytywnie zweryfikowane w systemie PLMVS mogą być wydane pacjentom.   Kiedy wymagana jest odpowiedź...
czytaj dalej
W odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie dotyczące systemu PLMVS Zespół Fundacji KOWAL przygotował zbiór odpowiedzi, które pomogą wyjaśnić poszczególne zagadnienia, tym razem koncentrując się na zapytaniach od hurtowników.   Jak należy postępować z alertem? W przypadku każdego Alertu zastosowanie ma „Przewodnik zarządzania alertami  generowanymi  przez  system weryfikacji autentyczności produktów leczniczych dla produktów  leczniczych  podlegających...
czytaj dalej
Szanowni Państwo, na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego znajduje się informacja dotycząca zmian w przepisach o wycofywaniu przez hurtowników niepowtarzalnych identyfikatorów serializowanych produktów leczniczych w przypadku ich dystrybucji do Zjednoczonego Królestwa (UK): Komisja Europejska, aby zagwarantować wprowadzane do obrotu na małych rynkach UE produktów leczniczych opatrzonych niepowtarzalnym identyfikatorem (UI), dla których dostawy tych produktów są obecnie...
czytaj dalej