Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

09.02.2024

5 lat PLMVS

To już 5 lat polskiego informatycznego systemu weryfikacji autentyczności produktów leczniczych, czyli PLMVS! Jest on niezbędną częścią polskiego rynku farmaceutycznego. Skalę działania systemu PLMVS od jego uruchomienia pokazują poniższe liczby:

  • 4,2 miliardy załadowanych opakowań do PLMVS,
  • 2,7 miliardów opakowań zweryfikowanych i wydanych pacjentom,
  • ponad 8 miliardów skanowań

Wdrożenie tego systemu było związane z wieloma zakrojonymi na szeroką skalę działaniami. Przeszliśmy długą drogę; od nawiązania współpracy pomiędzy odpowiednimi podmiotami i wyboru dostawcy systemu weryfikacji, poprzez podłączenie wszystkich polskich farmaceutów do PLMVS, aż do uruchomienia systemu. Wymagało to też ścisłej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku farmaceutycznego a krajowymi organami nadzorującymi.

Dziś skupiamy się przede wszystkim na wspieraniu i edukacji naszych użytkowników oraz stałym aktualizowaniu i ulepszaniu PLMVS w zakresie funkcjonalności, interoperacyjności i bezpieczeństwa. Starania przynoszą owoce, w grupie największych krajów Unii Europejskiej Polska ma najmniejszą liczbą alertów. Najważniejszym rezultatem jest jednak to, że nasze coraz lepsze statystyki przekładają się na zwiększające się bezpieczeństwo pacjentów.