Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

19.04.2023

Aktualizacja danych kontaktowych

W komunikacji z użytkownikami systemu PLMVS Fundacja KOWAL korzysta z danych kontaktowych znajdujących się w Rejestrach Medycznych. Podane tam informacje umożliwiają nam kontakt z farmaceutami: adres placówki – w celu przesłania danych do pobrania certyfikatu, telefon – w przypadku potrzeby pilnego kontaktu oraz najczęściej wykorzystywany adres e-mail.

Zalecamy zweryfikowanie czy aktualny adres e-mail, z którego Państwo korzystacie, znajduje się w Rejestrach Medycznych. W przeciwnym wypadku Fundacja KOWAL nie będzie mogła przesłać wiadomości dotyczących nowego certyfikatu lub informacji o wygenerowanych alertach.

W celu wprowadzenie zmian w Rejestrach Medycznych prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum e-Zdrowia.