Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

26.04.2019

AKTYWNOŚĆ GRUPY ROBOCZEJ DS POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA I EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ SZPITALI

Zapraszamy do zapoznania się z aktywnością grupy roboczej GS1 ds. poprawy bezpieczeństwa pacjenta i efektywności ekonomicznej szpitali: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6524691690387709952/

Cel grupy stanowi:

  • przygotowanie rekomendacji dla szpitali w zakresie wdrażania dyrektywy fałszywkowej w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i efektywności ekonomicznej szpitala
  • opracowanie zaleceń dotyczących wykorzystania skanowania kodów kreskowych na rzecz elektronicznej dokumentacji medycznej
  • sformułowanie oczekiwań wobec dostawców systemów klasy HIS w zakresie wykorzystania globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych

Podczas posiedzenia Roman Radomski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7 przedstawił ideę interoperacyjności standardów w ochronie zdrowia, dr Michał Kaczmarski, Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji i Autentykacji – KOWAL, zaprezentował możliwości wykorzystania wymogów prawnych na rzecz poprawy procesów szpitalnych. O rozwiązaniach z Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu opowiedział Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, dr Anna Anders. Na zakończenie dr Anna Gawrońska – ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia – zaprezentowała globalne trendy i wytyczne w zakresie wykorzystania skanowania kodów kreskowych w procesach szpitalnych.