Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

05.10.2023

Alerty i ich zgłaszanie

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi alertów, które ostatnio otrzymujemy, uprzejmie przypominamy:

Alert jest informacją, świadczącą o braku sukcesu danej operacji.

Alert może świadczyć o sfałszowaniu danego opakowania leku, ale nie musi i może również wynikać z błędów technicznych lub ludzkich.

Owe błędy mogą wystąpić zarówno po stronie użytkownika końcowego, jak i po stronie podmiotu odpowiedzialnego.

Alert zgodnie z przewodnikiem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego należy wyjaśnić, a ewentualne błędy techniczne lub ludzkie naprawić. Tylko jeżeli takie nie zostały zidentyfikowane i nie jest wiadomo z czego wynika dany alert, wówczas prosimy o jego zgłoszenie do Fundacji KOWAL, za pośrednictwem aplikacji NAMS lub na naszej Platformie Zgłoszeniowej.

Zgłaszanie alertów wynikających z błędów technicznych lub ludzkich, tym bardziej jeżeli zostały one wykryte i naprawione, nie jest prawidłowym działaniem.

Skuteczne wycofanie danego opakowania, przekreśla (wyjaśnia i zamyka) wszystkie wcześniejsza alerty wygenerowane na tym opakowaniu – wynikały one z błędu, który został już naprawiony. Nie ma potrzeby zgłaszania takich alertów.