Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

13.10.2021

Alerty – przypomnienie

Pragniemy przypomnieć kilka kwestii związanych z Alertami:

przy skanowaniu leków system PLMVS porównuje dane odczytane z kodu 2D z opakowania, z tymi wprowadzonymi przez Podmiot Odpowiedzialny do europejskiej bazy EU HUB. Dane są sprawdzane w stosunku 1 do 1. Różnica choćby jednego znaku prowadzi do wygenerowania Alertu.

Każdy Alert posiada swój indywidualny numer ID, w formie PL-ab12c34d-e5fg-678h-ij90-12klm345678

Alerty mogą być generowane przy każdej operacji w systemie PLMVS, zarówno wydania, jak i weryfikacji czy przywrócenia danego leku.

W przypadku pojawiania się Alertu należy postępować zgodnie z Przewodnikiem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
zwłaszcza rozdział V. POSTĘPOWANIE Z ALERTAMI (strona 37)

b) Użytkownik końcowy weryfikuje dane zeskanowane z kodu 2D z danymi czytelnymi dla

oka ludzkiego znajdującymi się na opakowaniu produktu leczniczego, w celu

wyeliminowania problemu technicznego po stronie skanera/oprogramowania.

c) Jeżeli użytkownik końcowy zidentyfikuje błąd po stronie skanera/oprogramowania jest

zobowiązany do wyeliminowania błędu samodzielnie lub przy wsparciu dostawcy

oprogramowania.

Obecnie najczęściej pojawiającym się błędem technicznym, który generuje Alerty jest zamiana wielkości liter z dużych na małe, najczęściej wynikająca z korzystania z klawisza Caps Lock. Pod jego wpływem skaner zamienia duże litery zakodowane w kodzie 2D z Partii i/lub Numeru Seryjnego na małe.

Opisany problem można całkowicie wyeliminować poprzez uniewrażliwienie posiadanych skanerów na działanie klawisza Caps Lock. Sugerujemy skierowanie zapytania do Państwa dostawcy usług IT czy posiadane oprogramowanie ma funkcję weryfikacji poprawności działania skanera.