Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

21.05.2020

ANALIZA ALERTÓW

Prowadząc analizy alertów w zakresie błędów technicznych otrzymywanych z systemu weryfikacji, Fundacja KOWAL z sukcesem wykorzystuje robotyzację i automatyzację procesów, co przekłada się na możliwość uruchomienia szybkiej i bezpośredniej komunikacji do farmaceuty – użytkownika systemu. Z adresu plmvo.support@nmvo.pl wysyłane są wiadomości informujące o przyczynach wygenerowania danych Alertów, między innymi:

  • weryfikacja leków OTC, które nie podlegają serializacji,
  • weryfikacja leków, których partie zostały zwolnione do obrotu przed 9 lutego 2019 roku,
  • zamiana wielkości liter w partii i/lub w numerze seryjnym z dużych na małe,
  • inne kwestie techniczne.

W wysłanych analizach informujemy o dalszych, niezbędnych krokach postepowania z danym Alertem lub produktem leczniczym, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z treścią naszych wiadomości.

Prosimy o ustawienie domeny Fundacji nmvo.pl jako bezpiecznej, aby mieć pewność, że otrzymają Państwo nasze wiadomości. Krótka instrukcja znajduje się w załączonym pliku.

Pliki:
ustawienie_bezpiecznego_nadawcy.pdf