Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

15.06.2022

Brak dostępności systemu PLMVS

Fundacja KOWAL informuje że obecnie identyfikujemy problem techniczny ograniczający dostępność systemu PLMVS oraz innych systemów europejskich. Zgodnie z informacją otrzymaną od dostawcy systemu sytuacja jest aktualnie analizowana i będzie wkrótce naprawiona. Przypominamy, że w przypadku problemów technicznych zastosowanie ma artykuł 29 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, czyli odnotowanie niepowtarzalnego identyfikatora (kodu 2D) i wycofanie go, gdy połączenie zostanie przywrócone.