Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

08.09.2021

CERTYFIKAT DO PLMVS – PRZYPOMNIENIE

Fundacja Kowal przypomina o konieczności posiadania przez każdego Użytkownika Końcowego ważnego certyfikatu dostępowego do systemu PLMVS.

Certyfikat niezależnie od posiadanego oprogramowania powinien być również zainstalowany na komputerze. W przypadku awarii oprogramowania, bądź chwilowych trudnościach w jego działaniu, Użytkownik Końcowy ma wówczas możliwość przeprowadzenia ręcznej weryfikacji zgodnie z danymi z opakowania leku.

Opcja ręcznego wprowadzenia danych jest dostępna na stronie Graficznego Interfejsu Użytkownika, na stronie  https://portal-prod-pl.nmvs.eu/NMVS_PORTAL po zalogowaniu się podając LOGIN i aktualne hasło, w zakładce Numery Seryjne, po wybraniu procesu Weryfikuj/Wycofaj pojedyncze opakowanie (bez słowa manualnie!).

Ewentualne pojawianie się komunikatu 403 Forbidden może oznaczać brak importu certyfikatu na danym komputerze, lub korzystanie z przeglądarki, która blokuje ów certyfikat. Problem ten najczęściej występuje na przeglądarce Mozilla Firefox. Fundacja KOWAL rekomenduje korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge.


Instruktaż jak pobrać certyfikat znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=dDoShYvQBc4

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem zmiany oraz resetu hasła: https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/zmiana-reset-hasla-plmvs/
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o zgłoszenie na Platformie Zgłoszeniowej: https://www.nmvo.pl/pl/zglaszanie-alertow/