Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

11.03.2019

FUNDACJA KOWAL W RAMACH MEDYCZNEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO

Podczas konferencji Tematy “tabu” w medycynie, odbywającej się w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego, Prezes Fundacji KOWAL opowie o podniesieniu bezpieczeństwa pacjentów poprzez system weryfikacji autentyczności leków.

Program konferencji:

10.00 – 10.20 Cywilizacja sukcesu a cierpienie i choroba
prof. n. hum. Paweł Łuków, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

10.20 – 10.40 Lęk przed badaniem – kolonoskopia
prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

10.40 – 11.00 Kupa wstydu – czyli dlaczego wydalanie to wciąż temat tabu
Magdalena Piegat (Fundacja STOMAlife) oraz Marcin Napiórkowski (semiotyk kultury)

11.00 – 11.20 Pacjenci wykluczeni – czy ochrona zdrowia w Polsce jest rzeczywiście bezpłatna?
red. Jolanta Gromadzka-Anzelewicz, Dziennik Bałtycki

11.20 – 11.40 Błędy i powikłania medyczne w praktyce
prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie

11.40 – 12.00 Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów poprzez system weryfikacji
autentyczności leków
dr Michał Kaczmarski, Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (Fundacji KOWAL)