Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

19.03.2019

KOMUNIKAT NIA DOT. STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO

Zgodnie z komunikatem Naczelnej Izby Aptekarskiej: https://www.nia.org.pl/2019/02/07/komunikat-dotyczacy-dotyczacy-stosowania-rozporzadzenia-delegowanego-komisji-ue-2016161/

„Jeżeli produkt leczniczy został „dopuszczony do sprzedaży lub dystrybucji” przed 9 lutego 2019 r., apteka ma prawo przyjąć, że lek ten nie posiada zabezpieczenia w rozumieniu Rozporządzenia, nie dotyczy go obowiązek weryfikacji zabezpieczeń i pozostaje w obrocie na podstawie art. 48 Rozporządzenia. Zgodnie z art. 546 § 1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca leku obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu, w tym aptece, potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy. Sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu.”