Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

28.11.2019

KRAJOWA KONFERENCJA NA TEMAT WALKI Z FAŁSZOWANIEM PRODUKTÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DLA LUDZI

26 listopada odbyła się Krajowa konferencja na temat walki z fałszowaniem produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi zorganizowana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego przy współudziale i środkach Komisji Europejskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele:

 •     Komisji Europejskiej,
 •     Europolu,
 •     Narodowego Instytutu Zarządzania Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych,
 •     Healt Action International,
 •     Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 •     Narodowego Instytutu Leków,
 •     eHAction,
 •     European Directorate of the Quality of Medicines (EDQM),
 •     Krajowej Administracji Skarbowej,
 •     Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 •     Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zachęcamy do obejrzenia całej konferencji w języku polskim lub angielskim.

Celem konferencji była wymiana wiedzy oraz doświadczeń w kontekście prowadzonego nadzoru oraz kontroli jakości produktów leczniczych przez różne kraje europejskie. W ramach Krajowej konferencji na temat walki z fałszowaniem produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi zostały przedstawione informacje na temat zagrożeń dla zdrowia publicznego oraz sposobów ich zapobiegania.

W ramach pierwszego panelu, prowadzonego przez – Mrs Mathieu-Mendes – Komisja Europejska, Zastępca Kierownika Działu Produktów Medycznych: jakość, bezpieczeństwo, innowacje; pt.: „Polityka zdrowotna i aktywności Komisji Europejskiej w przedmiotowym zakresie” był poruszony temat poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Przedstawiona została w nim rola weryfikacji autentyczności produktów leczniczych. Zaprezentowane zostały statystyki dotyczące aktualnego stanu podłączenia użytkowników końcowych w Europie oraz w Polsce według których poziom podłączenia polskich użytkowników końcowych jest wysoki. Dodatkowo przytoczono dane dotyczące regularnego spadku ilości alertów technicznych w kraju.

Niezwykle ciekawy okazał się panel pt.: „Zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego w związku z procederem fałszowania produktów leczniczych” przeprowadzony przez Panią Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym – Joannę Szajnik-Solską. Przedstawione zostały cele oraz działania organów, oraz struktur podlegających Głównemu Inspektoratorowi Farmaceutycznemu. Wymieniono najważniejsze wydarzenia związane z realizacją obowiązującego od dnia 9.02.2019 r. Rozporządzenia Delegowanego. Zostały również przedstawione sukcesy w realizacji Rozporządzenia Delegowanego: spadająca liczba alertów, wzrost świadomości użytkowników oraz spadająca liczba błędów technicznych. Dodatkowo wspomniano o kontynuowaniu działań edukacyjnych dotyczących społeczeństwa oraz użytkowników rynku farmaceutycznego odnośnie problemu fałszowania leków.

Konferencja zakończyła się podziękowaniami skierowanymi do uczestników i prelegentów przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – Pawła Piotrowskiego.

Więcej informacji dostępnych na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.