Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

Czym jest system weryfikacji i jak działa po ponad sześciu miesiącach od wdrożenia? Ile transakcji tygodniowo jest przeprowadzanych w systemie, jakie są jego zalety i wyzwania? Odpowiedzi można znaleźć w...
czytaj dalej
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 przewiduje możliwość cofnięcia transakcji zmieniającej status serializowanego produktu leczniczego na „aktywny”. Na przykład kiedy farmaceuta wydając dwa opakowania danego produktu leczniczego pacjentowi zmieni ich status na „wydany”, a pacjent zrezygnuje z jednego opakowania produktu, farmaceuta może cofnąć transakcję wydania tego produktu, a ten ponownie będzie miał status „aktywny”. Podobne działania...
czytaj dalej
espół Fundacji KOWAL informuje, że w połowie grudnia 2019 roku wdrożona zostanie najnowsza 4 wersja (v4) interfejsu dla użytkowników końcowych. Oznacza to, że od tego czasu aktywne będą jedynie wersje 3 (v3) oraz 4 (v4). Tym samym wersja 2 (v2) zostanie odłączona i nie będzie można z niej korzystać. Jeżeli do tej pory dostawcy Państwa oprogramowania aptecznego/szpitalnego/hurtownianego nie zaktualizowali go do...
czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą, 16 wersją Pytań i Odpowiedzi Komisji Europejskiej dotyczących serializacji produktów leczniczych.

Pliki:

Q&A v.16.pdf

czytaj dalej
Organizacja EMVO wystosowała list do hurtowni, w którym zaleca weryfikowanie co najmnniej jednej paczki z każdej serializowanej serii produktów leczniczych zwolnionych do obrotu po 9 lutego 2019 roku. W ocenie EMVO takie działanie przyczyni się do zmniejszenia liczby alertów, a zastosowanie go jako standardowej procedury w hurtownii przy przyjęciu produktów ma na celu ograniczenie ryzyka...
czytaj dalej
Zachęcamy do zapoznania się z nową wersją “Pytań i Odpowiedzi” udostępnioną przez Komisję Europejską dotyczącą serializacji. Pliki:...
czytaj dalej