Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

Podczas konferencji odbywającej się w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego, Prezes Fundacji KOWAL opowiadał o podniesieniu bezpieczeństwa pacjentów poprzez system weryfikacji autentyczności leków. Przedstawił ideę powstania dyrektywy antyfałszywkowej. Omówił założenia Krajowego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (National Medicine Verification System – NMVS), będącym częścią Systemu Europejskiego (European Medicine Verification System – EMVS). Odniósł się do pierwszych doświadczeń rynku...
czytaj dalej
Zgodnie z komunikatem Naczelnej Izby Aptekarskiej: https://www.nia.org.pl/2019/02/07/komunikat-dotyczacy-dotyczacy-stosowania-rozporzadzenia-delegowanego-komisji-ue-2016161/ „Jeżeli produkt leczniczy został „dopuszczony do sprzedaży lub dystrybucji” przed 9 lutego 2019 r., apteka ma prawo przyjąć, że lek ten nie posiada zabezpieczenia w rozumieniu Rozporządzenia, nie dotyczy go obowiązek weryfikacji zabezpieczeń i pozostaje w obrocie na podstawie art. 48 Rozporządzenia. Zgodnie z art. 546 § 1 Kodeksu cywilnego, sprzedawca...
czytaj dalej
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków – Fundacja KOWAL zaprasza 21 marca w godz.: 11.00-12.30 na webinar dedykowany dla Użytkowników Końcowych: aptek, hurtowni oraz szpitali. Podczas webinaru zostaną omówione zagadnienia: założenia procesu weryfikacji autentyczności leków oraz status jego realizacji, standardy kodowania i odkodowywania, konfiguracja skanera i oprogramowana użytkownika końcowego – najczęstsze kwestie związane z procesem konfiguracji. Na zakończenie nastąpi: Sesja pytań...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL aktywnie angażuje się w prace grupy roboczej GS1 Polska do spraw poprawy bezpieczeństwa pacjenta i efektywności ekonomicznej szpitali. Pierwsze posiedzenie zostało zwołane na zaproszenie organizacji GS1 Polska, Krajowej Organizacji Weryfikacji i Autentykacji Leków – KOWAL, a także Polskiego Stowarzyszenia HL7. Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia w Poznaniu, w godz. 10.00 – 13.00 w Concordia Design,...
czytaj dalej
Podczas konferencji Tematy “tabu” w medycynie, odbywającej się w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego, Prezes Fundacji KOWAL opowie o podniesieniu bezpieczeństwa pacjentów poprzez system weryfikacji autentyczności leków. Program konferencji: 10.00 – 10.20 Cywilizacja sukcesu a cierpienie i choroba prof. n. hum. Paweł Łuków, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 10.20 – 10.40 Lęk przed badaniem – kolonoskopia prof....
czytaj dalej
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków – Fundacja KOWAL zorganizowała w dniu dzisiejszym webinar dedykowany dostawcom IT. Podczas webinaru zostały omówione zagadnienia: założenia procesu weryfikacji autentyczności leków oraz status jego realizacji, standardy kodowania i odkodowywania, konfiguracja skanera i oprogramowana użytkownika końcowego – najczęstsze kwestie związane z procesem konfiguracji. W załączniku przedstawiamy prezentację. Pliki:...
czytaj dalej