Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

Fundacja KOWAL prezentuje komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący obowiązku serializacji produktów leczniczych: Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący obowiązku serializacji produktów leczniczych Od 9 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych unikalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia przed naruszeniem opakowania. Obowiązek ten dotyczy prawie wszystkich produktów wydawanych z przepisu lekarza (na receptę) i określonych produktów...
czytaj dalej
9 lutego 2019 r. nastąpi uruchomienie systemu weryfikacji autentyczności leków serializowanych, mającym na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez eliminację z łańcucha dystrybucyjnego sfałszowanych farmaceutyków.   Poprawa bezpieczeństwa pacjentów Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych. Doświadczenia WHO oraz innych organizacji zaangażowanych w zwalczanie nielegalnego obrotu...
czytaj dalej
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (Fundacja KOWAL) sfinalizowała dwuetapową certyfikację – wysyłając drogą pocztową oraz e-mailową dane dostępowe do pobrania certyfikatów do wszystkich Użytkowników Końcowych, figurujących w bazie CSIOZ. Aktualnie zespół Fundacji pracuje nad bieżącym uzupełnianiem nadesłanych przez Użytkowników Końcowych adresów e-mail, których brakowało w Rejestrach Medycznych CSIOZ lub były podane w rejestrach błędnie. Zespół weryfikuje również otrzymane...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL informuje, że każdy rodzaj alertu otrzymywany przy wykonywaniu operacji na opakowaniach leków serializowanych jest indywidualnie skonfigurowany na serwerze polskiego systemu weryfikacji autentyczności leków PLMVS. Do poszczególnych rodzajów alertu są przypisane odpowiednie komunikaty wskazujące na przyczynę jego powstania. Komunikaty, podobnie jak cały system, dostępne są w języku polskim. W momencie pojawienia się alertu dostawca...
czytaj dalej
Komunikat Fundacji KOWAL w kwestii weryfikacji produktów leczniczych dla produktów dopuszczonych do obrotu przed oraz po 9 lutego 2019 roku. Pliki:...
czytaj dalej
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (Fundacja KOWAL) przeprowadziła w dniu dzisiejszym webinar, dedykowany Użytkownikom Końcowym. Załącznik zawiera prezentację z webinaru. Pliki:...
czytaj dalej