Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków – Fundacja KOWAL zaprasza 18 stycznia w godz.: 10.00-11.30 na webinar dedykowany Użytkownikom Końcowym: aptekom, hurtowniom oraz szpitalom.   Podczas webinaru dr Michał Kaczmarski – Prezes KOWAL: przedstawi założenia procesu weryfikacji autentyczności leków oraz status jego realizacji, omówi procedurę nadawania certyfikatów do środowiska produkcyjnego dla Użytkowników Końcowych, zaprezentuje instruktaż pobierania certyfikatów. Na zakończenie nastąpi: Sesja...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL przygotowała broszurę informacyjną na temat Dyrektywy Fałszywkowej. Materiał prezentuje: przepisy Dyrektywy Fałszywkowej, wchodzącej w życie 9 lutego 2019 r., rolę Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (Fundacji KOWAL), charakterystykę procesu serializacji, weryfikację autentyczności leków serializowanych przez podmioty uprawnione lub upoważnione do dostarczana produktów leczniczych pacjentom, proces rejestracji Użytkowników Końcowych i i podłączenie do systemu PLMVS. Broszura jest dostępna...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL prezentuje instruktaż jak pobrać certyfikat do środowiska produkcyjnego PRD systemu weryfikacji autentyczności leków serializowanych...
czytaj dalej
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (Fundacja KOWAL) jest odpowiedzialna za stworzenie europejskiego systemu baz danych – poprzez który apteki, hurtownie, szpitale oraz inne podmioty dostarczające leki pacjentom będą dokonywać weryfikacji autentyczności produktów medycznych przed ich wydaniem. W ramach systemu weryfikacji autentyczności leków serializowanych, który zacznie obowiązywać od 9 lutego 2019 r. został utworzony pilotaż, by...
czytaj dalej
W Rzeczpospolitej czytamy: “Od 9 lutego producenci leków, hurtownie i apteki muszą mieć sprzęt do odczytywania kodów na opakowaniach leków. Pomoże to w walce z fałszowaniem farmaceutyków. Dwuwymiarowy kod 2D, składający się z czterech elementów, znajdzie się na każdym opakowaniu leku wytworzonym po 9 lutego 2019 r., kiedy zaczyna obowiązywać tzw. dyrektywa fałszywkowa, czyli dyrektywa...
czytaj dalej
W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319700/katalog/12561008#12561008 został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Projekt przez 14 dni znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Fundacja KOWAL zwróciła się z pilną prośbą o dystrybucję informacji do członków organizacji stowarzyszonych, by umożliwić branży aktywne wypowiedzenie się na temat zaproponowanych...
czytaj dalej