Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

Fundacja KOWAL prezentuje instruktaż jak pobrać certyfikat do środowiska produkcyjnego PRD systemu weryfikacji autentyczności leków serializowanych...
czytaj dalej
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (Fundacja KOWAL) jest odpowiedzialna za stworzenie europejskiego systemu baz danych – poprzez który apteki, hurtownie, szpitale oraz inne podmioty dostarczające leki pacjentom będą dokonywać weryfikacji autentyczności produktów medycznych przed ich wydaniem. W ramach systemu weryfikacji autentyczności leków serializowanych, który zacznie obowiązywać od 9 lutego 2019 r. został utworzony pilotaż, by...
czytaj dalej
W Rzeczpospolitej czytamy: “Od 9 lutego producenci leków, hurtownie i apteki muszą mieć sprzęt do odczytywania kodów na opakowaniach leków. Pomoże to w walce z fałszowaniem farmaceutyków. Dwuwymiarowy kod 2D, składający się z czterech elementów, znajdzie się na każdym opakowaniu leku wytworzonym po 9 lutego 2019 r., kiedy zaczyna obowiązywać tzw. dyrektywa fałszywkowa, czyli dyrektywa...
czytaj dalej
W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319700/katalog/12561008#12561008 został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Projekt przez 14 dni znajduje się w fazie konsultacji społecznych. Fundacja KOWAL zwróciła się z pilną prośbą o dystrybucję informacji do członków organizacji stowarzyszonych, by umożliwić branży aktywne wypowiedzenie się na temat zaproponowanych...
czytaj dalej