Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

Fundacja KOWAL zaprasza do korzystania z nowej aplikacji do zarządzania alertami. NAMS, czyli National Alert Management System, umożliwia bezpośredni dostęp do alertów wygenerowanych w danej placówce, wyjaśnienie ich oraz zamknięcie. Dzięki NAMS farmaceuci nie muszą wpisywać poszczególnych danych dotyczących alertów, ponieważ pełne informacje o alercie są widoczne w aplikacji. W przypadku alertów technicznych algorytm zapisany...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL informuje, że w dniu wczorajszym, w godzinach południowych wszystkie funkcjonalności systemu PLMVS zostały przywrócone. Po zakończeniu analizy przez dostawcę zostaną podjęte niezbędne działania naprawcze zapobiegające pojawieniu się problemu dostępności w...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL informuje, że identyfikujemy trudności techniczne ograniczające dostępność do systemu PLMVS oraz innych systemów europejskich. Zgodnie z informacją otrzymaną od dostawcy systemu sytuacja jest aktualnie intensywnie analizowana. Przypominamy, że w przypadku problemów technicznych zastosowanie ma artykuł 29 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, czyli odnotowanie niepowtarzalnego identyfikatora (kodu 2D) i wycofanie go, gdy połączenie zostanie...
czytaj dalej
W komunikacji z użytkownikami systemu PLMVS Fundacja KOWAL korzysta z danych kontaktowych znajdujących się w Rejestrach Medycznych. Podane tam informacje umożliwiają nam kontakt z farmaceutami: adres placówki – w celu przesłania danych do pobrania certyfikatu, telefon – w przypadku potrzeby pilnego kontaktu oraz najczęściej wykorzystywany adres e-mail. Zalecamy zweryfikowanie czy aktualny adres e-mail, z którego...
czytaj dalej
Przypominamy że certyfikaty dostępowe do systemu PLMVS, które umożliwiają weryfikacje serializowanych produktów leczniczych, są ważne przez dwa lata od momentu ich wygenerowania. Na dwa miesiące przed ich wygaśnięciem, system automatycznie utworzy nowy certyfikat i prześle dane niezbędne do jego pobrania e – mailem na adres mailowy danej placówki wskazany w Rejestrach Medycznych. Dotychczasowy LOGIN i...
czytaj dalej