Aktualności

Po raz drugi GS1 POLSKA zorganizowało konferencję KOD INNOWACJI, która daje możliwość poznania Uczestników Systemu GS1, wymiany doświadczeń i budowania relacji biznesowych. Podczas konferencji zostały rozdane nagrody w ramach konkursu promującego najlepsze rozwiązania z wykorzystaniem Standardów GS1. Nargodę przyznano w 5 kategoriach: retail TSL e-commerce ochrona zdrowia małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Wszystkim nagrodzonym i...
czytaj dalej
26 listopada odbyła się Krajowa konferencja na temat walki z fałszowaniem produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi zorganizowana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego przy współudziale i środkach Komisji Europejskiej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele:     Komisji Europejskiej,     Europolu,     Narodowego Instytutu Zarządzania Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych,     Healt Action International,     Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,     Narodowego Instytutu...
czytaj dalej
W dniach 12 – 13 listopada 2019 r. w Berlinie odbyło się VII Sympozjum Serializacyjne (7th Serialization Symposium). Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum był przegląd realizowanych inicjatyw dotyczących zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. W trakcie spotkania prezentacje i warsztaty poświęcone były globalnym wymaganiom serializacji opakowań produktów leczniczych, przystąpieniu Rosji do systemu weryfikacji...
czytaj dalej
Czym jest system weryfikacji i jak działa po ponad sześciu miesiącach od wdrożenia? Ile transakcji tygodniowo jest przeprowadzanych w systemie, jakie są jego zalety i wyzwania? Odpowiedzi można znaleźć w...
czytaj dalej
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 przewiduje możliwość cofnięcia transakcji zmieniającej status serializowanego produktu leczniczego na „aktywny”. Na przykład kiedy farmaceuta wydając dwa opakowania danego produktu leczniczego pacjentowi zmieni ich status na „wydany”, a pacjent zrezygnuje z jednego opakowania produktu, farmaceuta może cofnąć transakcję wydania tego produktu, a ten ponownie będzie miał status „aktywny”. Podobne działania...
czytaj dalej
espół Fundacji KOWAL informuje, że w połowie grudnia 2019 roku wdrożona zostanie najnowsza 4 wersja (v4) interfejsu dla użytkowników końcowych. Oznacza to, że od tego czasu aktywne będą jedynie wersje 3 (v3) oraz 4 (v4). Tym samym wersja 2 (v2) zostanie odłączona i nie będzie można z niej korzystać. Jeżeli do tej pory dostawcy Państwa oprogramowania aptecznego/szpitalnego/hurtownianego nie zaktualizowali go do...
czytaj dalej