Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

Docierają do nas informacje o pojawianiu się komunikatu wskazującego na wystąpienie problemu przy próbie połączenia z NMVS. W szczegółach może być wskazany błędny schemat XML lub pojawić się kod błędu NMVS_TE_XM_02. Oznacza to że system PLMVS nie może zweryfikować autentyczności danego opakowania z powodu nieprawidłowej struktury danych z kodu 2D. Może to być spowodowane usterką...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku od godz. 22:30 do 28 czerwca 2022 roku do godz. 4:30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu weryfikacji leków PLMVS. Przerwa ta jest związana z koniecznością zainstalowania nowych certyfikatów dostępowych do repozytorium europejskiego EU-HUB i dotyczy wszystkich krajów uczestniczących w projekcie, których dostawcą jest firma...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL informuje, że system PLMVS jest ponownie dostępny. Powód braku dostępności jest nadal analizowany. Po zakończeniu analizy zostaną podjęte niezbędne działania naprawcze zapobiegające pojawieniu się problemu dostępności w...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL informuje że obecnie identyfikujemy problem techniczny ograniczający dostępność systemu PLMVS oraz innych systemów europejskich. Zgodnie z informacją otrzymaną od dostawcy systemu sytuacja jest aktualnie analizowana i będzie wkrótce naprawiona. Przypominamy, że w przypadku problemów technicznych zastosowanie ma artykuł 29 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, czyli odnotowanie niepowtarzalnego identyfikatora (kodu 2D) i wycofanie go, gdy połączenie zostanie...
czytaj dalej
Informujemy że na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pojawił się komunikat dotyczący przekazywania leków na pomoc Ukrainie:...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL przygotowała film instruktażowy pokazujący jak prawidłowo pobrać certyfikat dostępowy do systemu PLMVS. Jest on dostępny na naszym kanale...
czytaj dalej