Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

Z prawdziwą przyjemnością informujemy o powstaniu nowego Kompendium wiedzy na temat PLMVS, przeznaczonego dla wszystkich użytkowników systemu. Jest ono dostępne na naszej stronie – https://www.nmvo.pl/wp-content/uploads/2022/03/KOWAL_Kompendium_wiedzy_na_temat_serializacji_28-02-2022_1.0.pdf, jak również w powyższej zakładce Użytkownicy...
czytaj dalej
Dzisiaj, 9 lutego, Fundacja KOWAL świętuje trzecią rocznicę uruchomienia systemu weryfikacji leków PLMVS. Z tej okazji, z całego serca dziękujemy za wsparcie całego środowiska farmaceutów, hurtowników, wytwórców leków i dostawców usług IT. Bez Państwa zaangażowania, poświęcenia i wyrozumiałości nie byłoby możliwe osiąganie z roku na rok coraz lepszego działania systemu PLMVS, który wszyscy wspólnie tworzymy....
czytaj dalej
W związku z pytaniami dotyczącymi prawidłowego postępowania z serializowanymi lekami w opakowaniach dzielonych, informujemy że dane opakowanie należy zweryfikować i wycofać przy jego pierwszym otwarciu, zgodnie z Artykułem 28 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161. Przypominamy również, że prawidłowo wycofanego leku nie da się powtórnie wycofać, a przy takiej próbie system PLMVS wygeneruje alert o treści...
czytaj dalej
Pragniemy przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, leki z importu docelowego i interwencyjnego (za zgodą Ministra Zdrowia), nie podlegają obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, czyli nie jest konieczne ich weryfikowanie w systemie PLMVS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie GIF, w artykule Pytania i odpowiedzi dot. weryfikacji...
czytaj dalej