Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

UWAGA Zapraszamy do najnowszej wersji poradnika dotyczącego zmiany hasła: Zmiana hasła oraz odblokowanie konta KOWAL Zbliżamy się do rocznicy rejestracji pierwszych Użytkowników oraz uruchomienia Polskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków. Użytkownicy mogą otrzymywać komunikaty o konieczności zmiany hasła. Hasło przypisane do danego Użytkownika Końcowego zachowuje bowiem swoją ważność przez jeden rok. Zmiana hasła możliwa jest na stronie Graficznego Interfejsu...
czytaj dalej
To już druga edycja tygodnia walki z fałszowanymi lekami “FIGHT THE FAKES WEEK” prowadzona przez organizację FIGHT THE FAKES. Celem akcji jest szerzenie świadomości wśród pacjentów oraz informowanie o zagrożeniach płynących ze stosowania fałszowanych i substandardowych produktów leczniczych. Do partnerów akcji należą m.in. europejskie organizacje jak Medicines for Europe, GIRP (Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Produktów Leczniczych),...
czytaj dalej
28 listopada odbyła się doroczna konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Importerów Produktów Leczniczych, podczas której eksperci przedstawili informacje dotyczące aktualnych zmian zachodzących na rynku farmaceutycznym. Przedstawiane tematy dotyczyły m.in. oszczędności dla pacjentów wynikających z importu równoległego, zmian związanych z projektem Ustawy o zawodzie farmaceuty, statusu wdrożenia tzw. Dyrektywy fałszywkowej. Jednym z prelegentów był Prezes Fundacji KOWAL...
czytaj dalej
Po raz drugi GS1 POLSKA zorganizowało konferencję KOD INNOWACJI, która daje możliwość poznania Uczestników Systemu GS1, wymiany doświadczeń i budowania relacji biznesowych. Podczas konferencji zostały rozdane nagrody w ramach konkursu promującego najlepsze rozwiązania z wykorzystaniem Standardów GS1. Nargodę przyznano w 5 kategoriach: retail TSL e-commerce ochrona zdrowia małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Wszystkim nagrodzonym i...
czytaj dalej
26 listopada odbyła się Krajowa konferencja na temat walki z fałszowaniem produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi zorganizowana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego przy współudziale i środkach Komisji Europejskiej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele:     Komisji Europejskiej,     Europolu,     Narodowego Instytutu Zarządzania Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych,     Healt Action International,     Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,     Narodowego Instytutu...
czytaj dalej
W dniach 12 – 13 listopada 2019 r. w Berlinie odbyło się VII Sympozjum Serializacyjne (7th Serialization Symposium). Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum był przegląd realizowanych inicjatyw dotyczących zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. W trakcie spotkania prezentacje i warsztaty poświęcone były globalnym wymaganiom serializacji opakowań produktów leczniczych, przystąpieniu Rosji do systemu weryfikacji...
czytaj dalej