Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

28.07.2022

Problemy techniczne przy skanowaniu

Docierają do nas informacje o pojawianiu się komunikatu wskazującego na wystąpienie problemu przy próbie połączenia z NMVS. W szczegółach może być wskazany błędny schemat XML lub pojawić się kod błędu NMVS_TE_XM_02. Oznacza to że system PLMVS nie może zweryfikować autentyczności danego opakowania z powodu nieprawidłowej struktury danych z kodu 2D. Może to być spowodowane usterką skanera, źle odczytującego kod 2D, lub błędem po stronie podmiotu odpowiedzialnego, który nieprawidłowo je nadrukował.

W takich wypadkach w pierwszej kolejności sugerujemy przeprowadzenie ręcznej weryfikacji danego opakowania, nie przez skanowania kodu 2D, lecz poprzez wpisanie czterech danych z opakowania – kodu produktu (PC), partii (Batch), daty ważności (EXP, w formacie RRMMDD np. 220728, czyli dzisiaj) oraz jego numeru seryjnego (SN).

Opcja ręcznego wprowadzenia danych jest dostępna na stronie Graficznego Interfejsu Użytkownika, po zalogowaniu się podając LOGIN i aktualne hasło, w zakładce Numery Seryjne, po wybraniu procesu Weryfikuj/Wycofaj pojedyncze opakowanie (bez słowa manualnie!).

Ewentualne pojawianie się komunikatu 403 Forbidden może oznaczać brak importu certyfikatu na danym komputerze, lub korzystanie z przeglądarki, która blokuje ów certyfikat. Problem ten najczęściej występuje na przeglądarce Mozilla Firefox. Fundacja KOWAL rekomenduje korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge.