Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

15.04.2020

PRZYWRACANIE STATUSU LEKU W PLMVS

Zespół Fundacji KOWAL odnotował w ostatnim czasie zwiększenie liczby zapytań o proces przywracania produktów leczniczych (zmiany statusu leku na AKTYWNY) dlatego pragniemy przypomnieć, że Użytkownicy (apteki, hurtownie, szpitale) mają dostęp m.in. do trzech głównych procesów:

  • Weryfikacja – odpytanie Systemu o autentyczność danego opakowania, bez zmiany jego statusu.
  • Wycofanie/wydanie – weryfikacja danego opakowania oraz zmiana jego statusu z AKTYWNY na WYCOFANY.
  • Przywrócenie / Anulowanie Wycofania/Wydania – zmiana statusu danego opakowania z WYCOFANY na AKTYWNY. Ten proces jest możliwy, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane w Artykule 13 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161. Zgodnie z nimi, lek może zostać przywrócony TYLKO przez Użytkownika, który dokonał wycofania/wydania danej paczki, nie później niż 10 dni od dnia wycofania/wydania.

Produkt wycofany/wydany z Systemu PLMVS po upływie 10 dni (od momentu wycofania) nie może być przywrócony do Systemu, czyli jego status pozostanie wycofany/wydany. Nie można również przywrócić leku który został oznaczony w systemie jako zniszczony, ani takiego którego opakowanie zostało już wydane pacjentowi. Dodatkowo, nie jest możliwe dokonywanie jakiejkolwiek zmiany statusu leku, którego termin ważności już minął.

Zwracając lek do hurtowni należy pamiętać o zmianie statusu leku na AKTYWNY, w innym przypadku hurtownia może odrzucić zwrot. Opisany powyżej limit czasowy 10 dni płynie od momentu wycofania danego leku, dlatego sugerujmy, aby nie zwlekać z przywróceniem statusu produktu w Systemie PLMVS.

Przypominamy, że możliwość przywrócenia statusu danego opakowania na AKTYWNY dostępna jest również na stronie Graficznego Interfejsu Użytkownika, w zakładce Numery Seryjne. Dostęp do tej strony mają tylko Użytkownicy, którzy posiadają na danym komputerze zaimportowany certyfikat dostępowy do PLMVS. Wpisując we wskazane miejsca właściwe dane produktu można dokonać procesu Cofnij wydanie pojedynczego opakowania.

W wypadku wszelkich pytań technicznych dotyczących procesu przywracania/anulowania wycofania sugerujemy w pierwszej kolejności skontaktować się z Państwa dostawcą oprogramowania.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania: