Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

14.05.2019

RELACJA VIDEO Z AKTYWNOŚCI GRUPY ROBOCZEJ DS. POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA I EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ SZPITALI

Z inicjatywy GS1 Polska, Stowarzyszenia HL7 oraz Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków powstała grupa robocza, powołana do spraw poprawy bezpieczeństwa pacjenta i efektywności ekonomicznej szpitali.

Założenia aktywności grupy przedstawiła dr Anna Gawrońcka: „Celem prac grupy jest wypracowanie wspólnego podejścia, po to, żeby uruchomić masowe wdrożenie standardów GS1 w szpitalach na rzecz większego bezpieczeństwa pacjenta i lepszej efektywności ekonomicznej szpitali”.

Dr Michał Kaczmarski, Prezes Fundacji KOWAL powiedział: „Spotkanie pozwala na wymianę doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych kierunków działań pomiędzy szpitalami, dostawcami IT oraz interesariuszami projektu poprawy jakości funkcjonowania i informatyzacji polskich szpitali”.

Roman Radomski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7 dodał: „Najważniejsze jest to by w ramach tej grupy wypracować wspólne sposoby podejścia do rozwiązywania tych samych problemów. Na przykład możliwość wymieniania doświadczeń w zakresie sposobów formułowania zapisów w postępowaniu o zamówieniach publicznych, wskazywanie określonych wymagań od producentów, realizacji rzeczywistych potrzeb szpitali. Do tego jest potrzebna współpraca różnych organizacji.”

Zapraszamy do obejrzenia całości video: https://www.youtube.com/watch?v=fhgZIjUq35U

Pliki:

grupa_szpitalna1.jpg