Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

13.03.2019

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ GS1 POLSKA DO SPRAW POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA I EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ SZPITALI

Fundacja KOWAL aktywnie angażuje się w prace grupy roboczej GS1 Polska do spraw poprawy bezpieczeństwa pacjenta i efektywności ekonomicznej szpitali.

Pierwsze posiedzenie zostało zwołane na zaproszenie organizacji GS1 Polska, Krajowej Organizacji Weryfikacji i Autentykacji Leków – KOWAL, a także Polskiego Stowarzyszenia HL7.

Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia w Poznaniu, w godz. 10.00 – 13.00 w Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3.

Cel grupy stanowi:

  • przygotowanie rekomendacji dla szpitali w zakresie wdrażania dyrektywy fałszywkowej w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i efektywności ekonomicznej szpitala
  • opracowanie zaleceń dotyczących wykorzystania skanowania kodów kreskowych na rzecz elektronicznej dokumentacji medycznej
  • sformułowanie oczekiwań wobec dostawców systemów klasy HIS w zakresie wykorzystania globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych

Podczas posiedzenia Roman Radomski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7 przedstawi ideę interoperacyjności standardów w ochronie zdrowia, dr Michał Kaczmarski, Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji i Autentykacji – KOWAL, zaprezentuje możliwości wykorzystania wymogów prawnych na rzecz poprawy procesów szpitalnych. O rozwiązaniach z Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu opowie Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, dr Anna Anders. Na zakończenie dr Anna Gawrońska – ekspert ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia – zaprezentuje globalne trendy i wytyczne w zakresie wykorzystania skanowania kodów kreskowych w procesach szpitalnych.

Potwierdzenie udziału w pracach grupy oraz w spotkaniu prosimy przesłać na adres: marta.steinke@gs1pl.org do dnia 10 kwietnia.