Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

15.02.2019

SYSTEM WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW – OPISY ALERTÓW

Fundacja KOWAL prezentuje poniżej opisy alertów, mogących się pojawiać podczas weryfikacji autentyczności leków serializowanych. Podkreślamy, że obowiązkowi skanowania, celem weryfikacji lub wycofania, podlegają jedynie opakowania leków na receptę i Omeprazolu, które spełniają jednocześnie dwie przesłanki:

  1. Zostały zwolnione do obrotu od dnia 9 lutego 2019 roku
    oraz
  2. Posiadają na opakowaniu leku występujące razem: kod 2D Data Matrix oraz zabezpieczenie przed otwarciem (ATD)

Oznacza to, że:

  • że obowiązkowi weryfikacji lub wycofania w Systemie nie podlegają produkty nie spełniające powyższych przesłanek,
  • alerty wygenerowane przez System w odniesieniu do produktów niespełniających powyższych przesłanek należy zignorować i wydać lek niezależnie od alertu, np. dotyczy to wszystkich produktów posiadanych przez Państwa w dniu 9 lutego 2019 roku,
  • w razie wątpliwości racjonalne jest przyjęcie założenia, że alert w Systemie wobec opakowania posiadającego jednocześnie kod 2D Data Matrix oraz ATD w pierwszych tygodniach po 9 lutego 2019 roku dotyczy opakowania zwolnionego do obrotu na terytorium UE przed 9 lutego 2019 roku, zatem opakowanie takie należy wydać niezależnie od alertu.
Kod alertukomunikat polskiPrzykładowy stan faktyczny, którego dotyczyć może alert
NMVS_NC_PC_01Nieznany kod produktu.Brak produktu o danym numerze GTIN w bazie PLMVS.
NMVS_FE_LOT_03Nie można znaleźć partii [serii] dla tych danych.Numer GTIN znajduje się już PLMVS, ale dana seria leku już nie (w systemie nie ma partii o tym numerze przypisanej do GTIN).
NMVS_NC_PC_02Nieznany numer seryjny.Numer GTIN i numer partii [serii] znajdują się w PLMVS, ale nie ma tam indywidualnego numeru seryjnego opakowania.
NMVS_FE_LOT_12Data ważności nie jest zgodna z datą w NMVS.Numer GTIN i seria leku znajduje się już PLMVS [ponieważ w innym przypadku pojawiłby się wczesniejszy alert o kodzie: NMVS_NC_PC_01 lub NMVS_FE_LOT_03, o których mowa wyżej]. W tym przypadku data ważności nadrukowana na opakowaniu w kodzie 2D Data Martix nie jest zgodna z danymi w PLMVS dotyczącymi opakowania o tym samym numerze GTIN i numerze serii.
NMVS_FE_LOT_13Identyfikator partii [serii] nie jest zgodny z numerem seryjnym w NMVS.Dla skanowanego opakowania leku numer partii [serii] nie znajduje się w bazie PLMVS, choć jest GTIN i indywidualny numer seryjny.
NMVS_NC_PCK_22Opakowanie jest już nieaktywne.Próba wydania leku serializowanego, który jest już nieaktywny w PLMVS, ponieważ opakowanie o tym samym unikalnym identyfikatorze zostało już wcześniej wydane pacjentowi lub wyeksportowane poza UE lub w inny sposób wycofane z PLMVS.
NMVS_NC_PCK_19Atrybut jest już ustawiony na opakowaniu.Nastąpiło usiłowanie powtórnego wycofania niepowtarzanego identyfikatora, który został już wycofany innym kraju (dotyczy opakowańwielonarodowych lub operacji między krajami). Alert podobny do NMVS_NC_PCK_22, jednak dotyczy opakowań wielonarodowych lub transakcji między krajami.
NMVS_NC_PCK_20Określony przedział czasowy między ustawieniem tej właściwości a cofnięciem został przekroczony.Próba przywrócenia aktywnego statusu opakowania, po upływie 10 dni od jego wycofania przez tego samego użytkownika PLMVS.
NMVS_NC_PCK_21Cofnięcie może zostać wykonane tylko przez tego samego użytkownika, który wcześniej ustawił atrybut.Próba przywrócenia aktywnego statusu opakowania,  przez innego użytkownika PLMVS niż użytkownik, który wycofał opakowanie leku (inny LOGIN/lokalizacja w PLMVS).