Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

28.06.2023

TYMCZASOWY BRAK DOSTĘPU DO SYSTEMU PLMVS

Fundacja KOWAL informuje, że identyfikujemy trudności techniczne ograniczające dostępność do systemu PLMVS oraz innych systemów europejskich. Zgodnie z informacją otrzymaną od dostawcy systemu sytuacja jest aktualnie intensywnie analizowana.

Przypominamy, że w przypadku problemów technicznych zastosowanie ma artykuł 29 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, czyli odnotowanie niepowtarzalnego identyfikatora (kodu 2D) i wycofanie go, gdy połączenie zostanie przywrócone.