Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

31.05.2019

WARSAW PHARMACY SHOW – WARSZTATY FUNDACJI KOWAL DLA APTEKARZY

Podczas tegorocznej edycji Warsaw Pharmacy Show odbyły się warsztaty dla aptekarzy pt. Serializacja leków RX, które poprowadził dr Michał Kaczmarski, prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków.

Na początku warsztatów zostały zaprezentowane informacje na temat ogólnej idei serializacji oraz powodów jej wprowadzenia przez dyrektywę. Prezes Kaczmarski wskazał, że fałszowanie leków jest problemem globalnym i wielowymiarowym. Obecnym na terytorium UE, zarówno w legalnym łańcuchu dystrybucji, jak i poza nim. Wskazał na skalę problemu występującego w krajach Unii Europejskiej i na świecie. Omówił również schematy wprowadzania leków sfałszowanych do legalnego obrotu. Następnie zaprezentował system weryfikacji autentyczności leków jako narzędzia prewencji oraz detekcji.

Kolejnym blokiem warsztatowym były kwestie związane z wdrożeniem systemu na rynek. Omówione zostały także elementy zabezpieczające leki RX oraz to fakt, że należy dokonywać ich weryfikacji, jeśli zostały one dopuszczone do obrotu po 9 lutego, tj. od momentu wejścia w życie dyrektywy Fałszywkowej. Zostały również wskazane najczęściej pojawiające się kwestie związane z konfiguracją skanera i oprogramowana użytkownika końcowego.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z całości wydarzenia Warsaw Pharmacy Show: https://www.nia.org.pl/2019/05/20/najwazniejsze-problemy-polskiej-farmacji-poruszane-podczas-warsaw-pharmacy-show/