Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

13.10.2020

WAŻNOŚĆ CERTYFIKATÓW DO PLMVS

Certyfikaty dostępowe do systemu PLMVS, które umożliwiają weryfikacje serializowanych produktów leczniczych są ważne przez dwa lata od momentu wygenerowania. Dane do pobrania nowego certyfikatu wraz z instrukcją postępowania zostaną automatycznie wysłane z systemu PLMVS na adres e-mail farmaceuty lub danego podmiotu na minimum 30 dni przed upływem ważności certyfikatu.

Dotychczasowy LOGIN i Hasło do konta PLMVS NIE ulegają zmianie.

Przypominamy że po pobraniu nowego certyfikatu należy wprowadzić go do posiadanego oprogramowania, zgodnie z wytycznymi producenta.

W dniach 29 i 30 września z adresu biuro@nmvo.pl do wszystkich użytkowników systemu PLMVS została wysłana Ankieta Fundacji KOWAL. Jeżeli nie otrzymali Państwo ankiety, prosimy o niezwłoczne przesłanie zgłoszenia na Platformie podając aktualny adres e-mail wraz z numer ID placówki z rejestrów Centrum e-Zdrowia (dawniej CSIOZ) dostępnych na Platformie Rejestrów Medycznych.

Sugerujemy również ustawienie domeny arvato-systems.de jako bezpiecznego nadawcy, z tej domeny zostaną automatycznie wysłane maile z danymi do pobrania nowych certyfikatów. Instrukcja znajduje się w załączonym pliku.
Ustawienie bezpiecznego nadawcy