Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

27.06.2022

Zmiana certyfikatów do repozytorium europejskiego EU-Hub – przerwa techniczna

Fundacja KOWAL informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku od godz. 22:30 do 28 czerwca 2022 roku do godz. 4:30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemu weryfikacji leków PLMVS. Przerwa ta jest związana z koniecznością zainstalowania nowych certyfikatów dostępowych do repozytorium europejskiego EU-HUB i dotyczy wszystkich krajów uczestniczących w projekcie, których dostawcą jest firma Arvato GmbH.

Przypominamy, że w przypadku problemów technicznych zastosowanie ma artykuł 29 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, czyli odnotowanie niepowtarzalnego identyfikatora (kodu 2D) i wycofanie go, gdy połączenie zostanie przywrócone.