Aktualności

15.01.2020

ZMIANA HASŁA W PLMVS

Zbliżamy się do rocznicy rejestracji pierwszych Użytkowników oraz uruchomienia Polskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków. Użytkownicy mogą otrzymywać komunikaty o konieczności zmiany hasła. Hasło przypisane do danego Użytkownika Końcowego zachowuje bowiem swoją ważność przez jeden rok. Zmiana hasła możliwa jest na stronie Graficznego Interfejsu Użytkownika. Konieczne jest posiadanie na danym komputerze zaimportowanego certyfikatu, w przeciwnym razie strona wyświetli jedynie błąd 403 Forbidden.

Nowe hasło musi spełniać następujące wymogi: minimum 8 znaków, w tym co najmniej jedną: małą literę, dużą literę, cyfrę oraz znak specjalny. Musi się również różnić od poprzedniego hasła, przynajmniej jednym znakiem. Nowe hasło będzie ważne przez rok od daty jego utworzenia. Przypominamy, że po zmianie hasła na naszej stronie, należy je jeszcze zaktualizować w Państwa oprogramowaniu, za pomocą którego weryfikujecie autentyczność leków.

We wszystkich kwestiach związanych z Systemem PLMVS zachęcamy do kontaktu z Zespołem Fundacji KOWAL poprzez Platformę Zgłoszeniową.