Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

07.07.2021

Zmiana hasła oraz odblokowanie konta KOWAL

Hasło do systemu PLMVS, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wymaga zmiany nie rzadziej niż raz na rok. Przed datą wygaśnięcia hasła, powinni otrzymać Państwo automatyczne powiadomienie o zbliżającym się terminie zmiany hasła w posiadanym oprogramowaniu. Zmianę hasła można dokonać samodzielnie również z innych powodów, np. gdy zostanie ono utracone

Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję zmiany hasła w dwóch przypadkach: 

  1. gdy pamiętamy obecne hasło 
  2. gdy nie pamiętamy obecnego hasła 

W obu przypadkach niezbędny będzie zainstalowany Certyfikat PLMVS, który umożliwia Państwu dostęp do Graficznego Interfejsu Użytkownika. 

Hasło do systemu PLMVS musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej z jednej dużej oraz małej litery, cyfry oraz znaku specjalnego (każdy znak inny od liter i cyfr np. ! bądź €). 


Przykład 1 – gdy pamiętamy obecne hasło 

Pierwszym krokiem  jest zalogowanie się na stronę Graficznego Interfejsu Użytkownika . Po przekierowaniu na stronę powitalną, należy wybrać z widocznej na środku strony zakładki „Administracja” opcję „Zmień hasło”. Następnie należy wpisać obecnego hasła w oknie „Stare hasło” oraz nowe w oknach „Wpisz hasło” oraz „Powtórz hasło”.
Po zmianie hasła należy niezwłocznie zaktualizować je w posiadanym przez Państwa oprogramowaniu, tak aby było ono wprowadzone na każdym komputerze weryfikującym produkty lecznicze

Opcja zmiany hasła może być również możliwa za pośrednictwem posiadanego oprogramowania. W tej kwestii sugerujemy kontakt z Państwa dostawcą usług IT.


Przykład 2 – gdy nie pamiętamy obecnego hasła (wymuszenie zmiany hasła) 

W takiej sytuacji można skorzystać z opcji „Wymuszenie zmiany hasła” dostępnej na ekranie logowania doGraficznego Interfejsu Użytkownika . Po wpisaniu naszego loginu, przykładowo ABCD/1234567, należy wybrać opcję „Wymuszenie zmiany hasła. Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie resetu hasła. Po jego zatwierdzeniu, otrzymają Państwo na e-mail z linkiem (na adres przypisany w systemie PLMVS). Link do resetu hasła jest ważny dwie godziny po wygenerowaniu – po upływie ważności, należy wygenerować nowy.
Po zmianie hasła należy niezwłocznie zaktualizować je w posiadanym przez Państwa oprogramowaniu, na każdym komputerze weryfikującym leki. 


Odblokowanie konta

W przypadku komunikatu o zablokowanym koncie, prosimy o niezwłoczny kontakt poprzez Platformę Zgłoszeniową. W zgłoszeniu prosimy o krótki opis zdarzenia, ID z rejestru CSIOZ (lub login do PLMVS) oraz dane kontaktowe. Nasi specjaliści niezwłocznie zajmą się Państwa zgłoszeniem i prześlą wiadomość zwrotną o odblokowaniu konta w systemie PLMVS. Zachęcamy do utworzenia dedykowanego konta na naszej Platformie Zgłoszeniowej celem usprawnienia komunikacji z Fundacją KOWAL.