piątek, luty 9, 2018

Fundacja KOWAL uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu oraz Rady został wybrany dostawca blueprint dla krajowego systemu weryfikacji autentyczności leków, którym jest firma Arvato Systems GmbH. Na przestrzeni kolejnych tygodni głównymi działaniami Fundacji będzie komunikacja z MAH dotycząca zarówno umowy, modelu finansowania oraz terminów wpłat składek.

środa, Styczeń 31, 2018

Uprzejmie informujemy, że na stronie Fundacji została uruchomiona zakładka dedykowana dla MAH. W zakładce znajduje się Wniosek Rejestracyjny dla podmiotów odpowiedzialnych oraz importerów, którzy uczestniczą w realizacji zadań nałożonych na nich przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161.

czwartek, Styczeń 11, 2018

Odbyło się pierwsze spotkanie Resortowego Zespołu Roboczego ds. Serializacji pod przewodnictwem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Materiałów Biobójczych, Ministerstwa Zdrowia oraz Fundacji KOWAL.

środa, Styczeń 10, 2018

Odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Serializacji  i Refundacji. Głównym tematem spotkania było przedstawienie kwestii zgłaszanych do Fundacji KOWAL, które w opinii branży farmaceutycznej stoją na drodze do sprawnego i właściwego wdrożenia założeń Rozporządzenia Delegowanego 2016/161.

środa, Grudzień 20, 2017

Minister Marcin Czech powołał Resortowy Zespół ds. Serializacji pod przewodnictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w skład zespołu wejdą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Materiałów Biobójczych oraz Fundacji KOWAL. Głównym zadaniem Zespołu będzie wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych mających na celu prawidłowe stosowane zapisów Rozporządzenia Delegowanego 2016/161.

Fałszowanie leków

Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych.

WIĘCEJ

Dołącz do nas

Osoby zainteresowane rozwojem kariery w Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków „KOWAL” prosimy o przesłanie aplikacji drogą mailową

WIĘCEJ

Napisz do nas

ul. Stępińska 9
00-739 Warszawa

biuro@nmvo.pl

+48 22 398 92 83

WIĘCEJ