czwartek, Styczeń 11, 2018

Odbyło się pierwsze spotkanie Resortowego Zespołu Roboczego ds. Serializacji pod przewodnictwem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Materiałów Biobójczych, Ministerstwa Zdrowia oraz Fundacji KOWAL.

środa, Styczeń 10, 2018

Odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Serializacji  i Refundacji. Głównym tematem spotkania było przedstawienie kwestii zgłaszanych do Fundacji KOWAL, które w opinii branży farmaceutycznej stoją na drodze do sprawnego i właściwego wdrożenia założeń Rozporządzenia Delegowanego 2016/161.

środa, Grudzień 20, 2017

Minister Marcin Czech powołał Resortowy Zespół ds. Serializacji pod przewodnictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w skład zespołu wejdą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Materiałów Biobójczych oraz Fundacji KOWAL. Głównym zadaniem Zespołu będzie wypracowanie propozycji zmian legislacyjnych mających na celu prawidłowe stosowane zapisów Rozporządzenia Delegowanego 2016/161.

piątek, Grudzień 1, 2017

Od 1 grudnia 2017 r. w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji, funkcję prezesa Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków obejmuje Michał Kaczmarski, który zastąpi dotychczasową prezes, Bognę Cichowską – Dumę, dyrektor generalną INFARMY.

czwartek, Listopad 9, 2017

W dniach 8 – 9 listopada 2017 roku w Tallinie, stolicy Estonii, odbyła się konferencja pod tytułem „Bezpieczniejsza Europa bez leków sfałszowanych” (ang. „Safer Europe without falsified medicines”). Miejsce spotkania nie było przypadkowe, bowiem jesień jest okresem prezydencji Estonii w Radzie Unii Europejskiej.

Fałszowanie leków

Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych.

WIĘCEJ

Dołącz do nas

Osoby zainteresowane rozwojem kariery w Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków „KOWAL” prosimy o przesłanie aplikacji drogą mailową

WIĘCEJ

Napisz do nas

ul. Stępińska 9
00-739 Warszawa

biuro@nmvo.pl

+48 22 398 92 83

WIĘCEJ