Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualne oferty

Fundacja KOWAL nie prowadzi obecnie rekrutacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w Fundacji KOWAL prześlij swoją aplikację na adres kariera@nmvo.pl.

Prosimy o dołączenie i podpisanie klauzuli – oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Fundację „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków” z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 9 – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków” z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 9. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych (także podczas przyszłych rekrutacji). Każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.