Zapisz się do Newslettera Newsletter

Kompendium wiedzy PLMVS

Kompendium zawiera następujące zagadnienia:

 • Podstawa prawna
 • O Fundacji KOWAL
 • Podłączenie do systemu
 • Kto jest zobowiązany do podłączenia do systemu PLMVS
 • W jaki sposób podmioty uprawnione mogą podłączyć się do bazy?
 • Najczęstsze problemy związane z podłączeniem do bazy
 • Zablokowanie konta
 • Odblokowanie konta
 • Zmiana hasła
 • Alert
 • Ogólne informacje o alercie
 • Rodzaje alertów i komunikatów w PLMVS, statusy opakowań
 • Przywrócenie statusu leku
 • Postępowanie z alertami
 • Rola i obowiązki podmiotów odpowiedzialnych
 • Analizy podmiotów odpowiedzialnych
 • Produkt wycofany decyzją GIF
 • Postępowanie z produktami sprowadzonymi w ramach importu docelowego i interwencyjnego
 • Wycofanie produktów sprzedawanych do UK
 • Nieczytelny kod 2D Data Matrix
 • Przeterminowane produkty lecznicze oraz leki przeznaczone do utylizacji
 • Produkty podlegające reklamacji
 • Hurtownia desygnowana