Zapisz się do Newslettera Newsletter

Wyjaśnij alert w NAMS

Krajowy system zarządzania alertami NAMS

Przedstawiamy Państwu NAMS, krajowy system zarządzania alertami. Aplikacja ma na celu usprawnienie dotychczasowej analizy i zarządzania alertami. Poprzez zaszyte w NAMS algorytmy każdy użytkownik otrzyma potencjalną przyczynę wygenerowania alertu, co przyczyni się do szybszej analizy, rozwiązania i zamknięcia alertu. Wszystkie wygenerowanie przez daną placówkę alerty będą widoczne i dostępne w jednym miejscu, a komunikacja w zakresie wyjaśniania przyczyn z Podmiotem Odpowiedzialnym będzie łatwiejsza i szybsza, chociaż nadal zanonimizowana. Dodatkowo farmaceuta będzie miał możliwość monitorowania procesu rozpatrzenia danego alertu lub w razie potrzeby, bezpośredniego zgłoszenia alertu do organów nadzorujących. 

Pierwszy raz korzystasz z NAMS? Pamiętaj!

  1. Konieczny jest aktualny certyfikat do PLMVS zainstalowany na danym komputerze. W przeciwnym razie pojawi się komunikat “403 Forbidden“.
  2. Login i hasło są takie same jak do systemu PLMVS.
  3. Przed rozpoczęciem pracy w aplikacji NAMS konieczne jest zatwierdzenie Ogólnych Warunków Użytkowania – po zapoznaniu się z nimi, wyraź zgodę klikając w “Accept and Continue”.

 

Alerty można też zgłosić i wyjaśnić za pośrednictwem dotychczasowej Platformy Zgłoszeniowej, na którą można przesyłać również wszelkie kwestie administracyjne (takie jak odblokowanie konta, reset hasła, czy inne problemy techniczne) – Platformę Zgłoszeniową.