Konsultacje społeczne dot. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

poniedziałek, Styczeń 7, 2019

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319700/katalog/12561008#12561008 został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. 

Projekt przez 14 dni znajduje się w fazie konsultacji społecznych. 

Fundacja KOWAL zwróciła się z pilną prośbą o dystrybucję informacji do członków organizacji stowarzyszonych, by umożliwić branży aktywne wypowiedzenie się na temat zaproponowanych zapisów.
 

Fałszowanie leków

Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych.

WIĘCEJ

Dołącz do nas

Osoby zainteresowane rozwojem kariery w Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków „KOWAL” prosimy o przesłanie aplikacji drogą mailową

WIĘCEJ

Napisz do nas

ul. Stępińska 9
00-739 Warszawa

biuro@nmvo.pl

+48 22 398 92 83

WIĘCEJ