Zapisz się do Newslettera Newsletter

O nas

KRAJOWA ORGANIZACJA WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW

Obowiązek utworzenia organizacji przez przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego wynika z przepisów wspólnotowych, mających na celu powstrzymanie procederu fałszowania leków, zagrażającemu zdrowiu i życiu pacjentów. Podobne organizacje powstały we wszystkich krajach unijnych.

5 lipca 2017 roku powołana została w Polsce Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, która zbudowała i zarządza polskim informatycznym systemem weryfikacji autentyczności produktów leczniczych (PLMVS), który jest częścią europejskiego sytemu weryfikacji leków EMVS.

To pierwszy projekt informatyczny, zakrojony na tak szeroką skalę w ochronie zdrowia. Unikalny w branży farmaceutycznej i pierwszy na tak wysokiej stopie informatyzacji w Europie.

W Polsce Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków tworzą organizacje:

• Naczelna Izba Aptekarska (NIA)
• Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
• Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF)
• Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL)
• Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF)

Do grona organizacji stowarzyszonych należą:

• GS1 Polska
• Polska Federacja Szpitali
• Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty
• Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet

Fundacja KOWAL w okresie przed 9 lutego zorganizowała fazę pilotażową, przeprowadziła szkolenia oraz przygotowała szereg materiałów instruktażowych ułatwiających Użytkownikom Końcowym przygotowanie się do wdrożenia systemu.

Po uruchomieniu systemu PLMVS zespół Fundacji nadal realizuje szkolenia z zakresu serializacji i aktywnie promuje ideę RAZEM DLA BEPIECZEŃSTWA PACJENTÓW angażując się w promowanie i edukowanie uczestników rynku