Zapisz się do Newslettera Newsletter

Aktualności

27.09.2019

REKOMENDACJE EMVO DLA HURTOWNI

Organizacja EMVO wystosowała list do hurtowni, w którym zaleca weryfikowanie co najmnniej jednej paczki z każdej serializowanej serii produktów leczniczych zwolnionych do obrotu po 9 lutego 2019 roku.

W ocenie EMVO takie działanie przyczyni się do zmniejszenia liczby alertów, a zastosowanie go jako standardowej procedury w hurtownii przy przyjęciu produktów ma na celu ograniczenie ryzyka wprowadzenia do obrotu detalicznego opakowań leków, których serie nie zostały wprowadzone do Europejskiego Systemu Weryfikacji Leków przez Podmioty odpowiedzialne (MAH).

Pliki:

EMVO Letter