Warsaw Pharmacy Show – warsztaty Fundacji KOWAL dla aptekarzy

piątek, Maj 31, 2019

 

Podczas tegorocznej edycji Warsaw Pharmacy Show odbyły się warsztaty dla aptekarzy pt. Serializacja leków RX, które poprowadził dr Michał Kaczmarski, prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków.

Na początku warsztatów zostały zaprezentowane informacje na temat ogólnej idei serializacji oraz powodów jej wprowadzenia przez dyrektywę. Prezes Kaczmarski wskazał, że fałszowanie leków jest problemem globalnym i wielowymiarowym. Obecnym na terytorium UE, zarówno w legalnym łańcuchu dystrybucji, jak i poza nim. Wskazał na skalę problemu występującego w krajach Unii Europejskiej i na świecie. Omówił również schematy wprowadzania leków sfałszowanych do legalnego obrotu. Następnie zaprezentował system weryfikacji autentyczności leków jako narzędzia prewencji oraz detekcji.

Kolejnym blokiem warsztatowym były kwestie związane z wdrożeniem systemu na rynek. Omówione zostały także elementy zabezpieczające leki RX oraz to fakt, że należy dokonywać ich weryfikacji, jeśli zostały one dopuszczone do obrotu po 9 lutego, tj. od momentu wejścia w życie dyrektywy Fałszywkowej. Zostały również wskazane najczęściej pojawiające się kwestie związane z konfiguracją skanera i oprogramowana użytkownika końcowego.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z całości wydarzenia Warsaw Pharmacy Show: https://www.nia.org.pl/2019/05/20/najwazniejsze-problemy-polskiej-farmacji-poruszane-podczas-warsaw-pharmacy-show/

Fałszowanie leków

Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych.

WIĘCEJ

Dołącz do nas

Osoby zainteresowane rozwojem kariery w Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków „KOWAL” prosimy o przesłanie aplikacji drogą mailową

WIĘCEJ

Napisz do nas

ul. Stępińska 9
00-739 Warszawa

biuro@nmvo.pl

+48 22 398 92 83

WIĘCEJ