Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków

Obowiązek utworzenia organizacji przez przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego wynika z przepisów wspólnotowych, mających na celu powstrzymanie procederu fałszowania leków, zagrażającemu zdrowiu i życiu pacjentów. Podobne organizacje powstały we wszystkich krajach unijnych.

5 lipca 2017 roku powołana została w Polsce Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, która zbudowała i zarządza polskim informatycznym systemem weryfikacji autentyczności produktów leczniczych (PLMVS), który jest częścią europejskiego sytemu weryfikacji leków EMVS.

To pierwszy projekt informatyczny, zakrojony na tak szeroką skalę w ochronie zdrowia. Unikalny w branży farmaceutycznej i pierwszy na tak wysokiej stopie informatyzacji w Europie.

W Polsce Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków tworzą organizacje:

  • Naczelna Izba Aptekarska (NIA)
  • Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  • Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF)
  • Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL)
  • Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF)

Do grona organizacji stowarzyszonych należą:

  • GS1 Polska
  • Polska Federacja Szpitali
  • Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty
  • Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet

Fundacja KOWAL w okresie przed 9 lutego zorganizowała fazę pilotażową, przeprowadziła szkolenia oraz przygotowała szereg materiałów instruktażowych ułatwiających Użytkownikom Końcowym przygotowanie się do wdrożenia systemu.

Po uruchomieniu systemu PLMVS zespół Fundacji nadal realizuje szkolenia z zakresu serializacji i aktywnie promuje ideę RAZEM DLA BEPIECZEŃSTWA PACJENTÓW angażując się w promowanie i edukowanie uczestników rynku.

Fałszowanie leków

Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych.

WIĘCEJ

Dołącz do nas

Osoby zainteresowane rozwojem kariery w Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków „KOWAL” prosimy o przesłanie aplikacji drogą mailową

WIĘCEJ

Napisz do nas

ul. Stępińska 9
00-739 Warszawa

biuro@nmvo.pl

+48 22 398 92 83

WIĘCEJ