środa, Styczeń 15, 2020

Zbliżamy się do rocznicy rejestracji pierwszych Użytkowników oraz uruchomienia Polskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków. Użytkownicy mogą otrzymywać komunikaty o konieczności zmiany hasła. Hasło przypisane do danego Użytkownika Końcowego zachowuje bowiem swoją ważność przez jeden rok. Zmiana hasła możliwa jest na stronie Graficznego Interfejsu Użytkownika.

poniedziałek, Grudzień 2, 2019

To już druga edycja tygodnia walki z fałszowanymi lekami "FIGHT THE FAKES WEEK" prowadzona przez organizację FIGHT THE FAKES. Celem akcji jest szerzenie świadomości wśród pacjentów oraz informowanie o zagrożeniach płynących ze stosowania fałszowanych i substandardowych produktów leczniczych.

Do partnerów akcji należą m.in. europejskie organizacje jak Medicines for Europe, GIRP (Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Produktów Leczniczych), EMVO (Europejska Organizacja Weryfikacji Leków).

piątek, Listopad 29, 2019
28 listopada odbyła się doroczna konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Importerów Produktów Leczniczych, podczas której eksperci przedstawili informacje dotyczące aktualnych zmian zachodzących na rynku farmaceutycznym. Przedstawiane tematy dotyczyły m.in. oszczędności dla pacjentów wynikających z importu równoległego, zmian związanych z projektem Ustawy o zawodzie farmaceuty, statusu wdrożenia tzw. Dyrektywy fałszywkowej.
 
Jednym z prelegentów był Prezes Fundacji KOWAL Michał Kaczmarski.
czwartek, Listopad 28, 2019

Po raz drugi GS1 POLSKA zorganizowało konferencję KOD INNOWACJI, która daje możliwość poznania Uczestników Systemu GS1, wymiany doświadczeń i budowania relacji biznesowych.

Podczas konferencji zostały rozdane nagrody w ramach konkursu promującego najlepsze rozwiązania z wykorzystaniem Standardów GS1. Nargodę przyznano w 5 kategoriach:

  • retail
  • TSL
  • e-commerce
  • ochrona zdrowia
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

czwartek, Listopad 28, 2019

26 listopada odbyła się Krajowa konferencja na temat walki z fałszowaniem produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi zorganizowana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego przy współudziale i środkach Komisji Europejskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele:

Fałszowanie leków

Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych.

WIĘCEJ

Dołącz do nas

Osoby zainteresowane rozwojem kariery w Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków „KOWAL” prosimy o przesłanie aplikacji drogą mailową

WIĘCEJ

Napisz do nas

ul. Stępińska 9
00-739 Warszawa

biuro@nmvo.pl

+48 22 398 92 83

WIĘCEJ