czwartek, Październik 31, 2019

Czym jest system weryfikacji i jak działa po ponad sześciu miesiącach od wdrożenia? Ile transakcji tygodniowo jest przeprowadzanych w systemie, jakie są jego zalety i wyzwania?

Odpowiedzi można znaleźć w zakładce Serializacja.

wtorek, Październik 15, 2019

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 przewiduje możliwość cofnięcia transakcji zmieniającej status serializowanego produktu leczniczego na „aktywny”. Na przykład kiedy farmaceuta wydając dwa opakowania danego produktu leczniczego pacjentowi zmieni ich status na „wydany”, a pacjent zrezygnuje z jednego opakowania produktu, farmaceuta może cofnąć transakcję wydania tego produktu, a ten ponownie będzie miał status „aktywny”. Podobne działania należy wykonać np.: przy zwrocie produktu do hurtowni/dostawcy.

środa, Październik 2, 2019

Zespół Fundacji KOWAL informuje, że w połowie grudnia 2019 roku wdrożona zostanie najnowsza 4 wersja (v4) interfejsu dla użytkowników końcowych. Oznacza to, że od tego czasu aktywne będą jedynie wersje 3 (v3) oraz 4 (v4). Tym samym wersja 2 (v2) zostanie odłączona i nie będzie można z niej korzystać.

wtorek, Październik 1, 2019

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą, 16 wersją Pytań i Odpowiedzi Komisji Europejskiej dotyczących serializacji produktów leczniczych.

piątek, Wrzesień 27, 2019

Organizacja EMVO wystosowała list do hurtowni, w którym zaleca weryfikowanie co najmnniej jednej paczki z każdej serializowanej serii produktów leczniczych zwolnionych do obrotu po 9 lutego 2019 roku.

W ocenie EMVO takie działanie przyczyni się do zmniejszenia liczby alertów, a zastosowanie go jako standardowej procedury w hurtownii przy przyjęciu produktów ma na celu ograniczenie ryzyka wprowadzenia do obrotu detalicznego opakowań leków, których serie nie zostały wprowadzone do Europejskiego Systemu Weryfikacji Leków przez Podmioty odpowiedzialne (MAH).

Fałszowanie leków

Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach mierzy się z szybko rozwijającym się i niebezpiecznym zjawiskiem fałszowania produktów leczniczych.

WIĘCEJ

Dołącz do nas

Osoby zainteresowane rozwojem kariery w Fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków „KOWAL” prosimy o przesłanie aplikacji drogą mailową

WIĘCEJ

Napisz do nas

ul. Stępińska 9
00-739 Warszawa

biuro@nmvo.pl

+48 22 398 92 83

WIĘCEJ