Aktualności

Podczas tegorocznej edycji Warsaw Pharmacy Show odbyły się warsztaty dla aptekarzy pt. Serializacja leków RX, które poprowadził dr Michał Kaczmarski, prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków. Na początku warsztatów zostały zaprezentowane informacje na temat ogólnej idei serializacji oraz powodów jej wprowadzenia przez dyrektywę. Prezes Kaczmarski wskazał, że fałszowanie leków jest problemem globalnym i wielowymiarowym. Obecnym...
czytaj dalej
Druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Farmacja z paragrafem” organizowana przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Gdańsk odbyła się 18 maja 2019 r. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji dr. Michała Kaczmarskiego, prezesa Fundacji „Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków”, która dotyczyła systemu weryfikacji autentyczności leków i jego roli w ramach działań prewencyjnych i detekcyjnych w...
czytaj dalej
Zgodnie z wytycznymi GS1 konieczne jest utrzymanie tego samego numeru identyfikacyjnego GTIN/NTIN zarówno na opakowaniu oraz w kodzie 2D. Jeden produkt nie może być identyfikowany za pomocą dwóch różnych numerów identyfikacyjnych – niezależnie od tego, czy w kodzie EAN-13 był NTIN czy GTIN. Ustawa Prawo farmaceutyczne narzuca obowiązek identyfikacji leków numerami w standardzie GS1 i...
czytaj dalej
Podczas wykładu na PCI Days w Warszawie 16 maja br. Prezes Fundacji dr Michał Kaczmarski wygłosił wykład „Wzrost bezpieczeństwa pacjentów, dzięki serializacji farmaceutyków”. Podczas którego odniósł się do pierwszych miesięcy doświadczeń po wprowadzeniu systemu weryfikacji autentyczności leków. W kolejnych dniach tj. 18 i 19 maja będzie nas można posłuchać w Gdańsku i ponownie w Warszawie....
czytaj dalej
Z inicjatywy GS1 Polska, Stowarzyszenia HL7 oraz Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków powstała grupa robocza, powołana do spraw poprawy bezpieczeństwa pacjenta i efektywności ekonomicznej szpitali. Założenia aktywności grupy przedstawiła dr Anna Gawrońcka: „Celem prac grupy jest wypracowanie wspólnego podejścia, po to, żeby uruchomić masowe wdrożenie standardów GS1 w szpitalach na rzecz większego bezpieczeństwa pacjenta i lepszej...
czytaj dalej
Fundacja KOWAL zaprasza na warsztaty i wykład prowadzony przez prezesa fundacji dr Michała Kaczmarskiego: Wykład Wzrost bezpieczeństwa pacjentów, dzięki serializacji farmaceutyków. Pierwsze miesiące doświadczeń rynku po wprowadzeniu systemu weryfikacji autentyczności leków podczas PCI Days – 16 maja, godz.: 13.00 Centrum EXPO XXI – Warszawa Wykład Jak przeciwdziałać fałszowaniu produktów leczniczych? podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Farmacja z Paragrafem” organizowanej przez Polskie...
czytaj dalej